Dagbesteding

Zorgperfect bied ook deze mogelijkheid. Wilt u uw dag nuttig invullen? En contact hebben met andere mensen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van dagbesteding. Dagbesteding voorkomt ook overbelasting van uw mantelzorger(s). En wilt u dagbesteding die precies past bij uw situatie? Dan is een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo misschien iets voor u. Vraag uw gemeente om meer informatie. Ook kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Huishoudelijke verzorging

Zorgperfect kan u hulp bieden bij het huishouden zoals hieronder opgesomd. Dit alles is natuurlijk afhankelijk welke indicatie u heeft gekregen. Deze indicatie wordt gesteld door de gemeente en uw zorgaanbieder in overleg met u.

 • stofzuigen, vegen, dweilen, stoffen en soppen
 • ramen lappen, badkamer grote beurt
 • wassen, strijken
 • bereiden van de warme maaltijd

Dit zijn wat voorbeelden natuurlijk kijken we samen met u welke werkzaamheden wij van u zullen overnemen. Wat u zelf kan moet u ook zeker blijven doen!

Persoonlijke verzorging

Zorgperfect kan u hulp bieden bij alledaagse handelingen. Hiervoor is een indicatienodig die opgesteld wordt door Zorgperfect in overleg met niveau 5 die bij hun werkt. Hiervoor is altijd een huisbezoek nodig om samen met u te kijken welke zorg er ingezet moet gaan worden. Deze zorg wordt voor 100% vergoed door uw ziektekostenverzekeraar en gaat niet ten koste van uw eigen bijdrage. Persoonlijke verzorging is gericht op het ondersteunen of overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zoals:

 • douchen
 • wassen
 • aan- en uitkleden
 • gebit verzorging
 • steunkousen of zwachtelen
 • aanbrengen van prothesen
 • haren wassen
 • scheren
 • nagel verzorging
 • hulp bij eten en drinken
 • hulp bij het naar de toilet gaan
 • aanreiken of geven van de medicatie
 • aanbrengen van medicinale pleister
 • toedienen oog-oor-of neusdruppels of ooggel
 • toedienen van rectaal en vaginaal medicatie
 • sondevoeding toedienen ( inclusief aan-en afkoppelen)
 • sondevoeding via PEG
 • stomaverzorging bij lokaal-intacte huid
 • katheterzak legen/wisselen
 • blaasspoelen via bestaande katheter
 • uri-tip aanbrengen
 • vernevelen

Door deze hulp behoudt u het dagelijkse ritme en de regie. Waar mogelijk leren we u eenvoudige handelingen weer zelf te doen, met of zonder ondersteunende hulpmiddelen.

Persoonlijke verzorging speciaal

Wij nemen dan de zorg geheel van u over, welke zorg dat is, is natuurlijk afhankelijk van uw gezondheidsprobleem en/of complexe zorgvraag. Bijvoorbeeld: ondersteuning met het omgaan van een ernstige ziekte, controle lichaamsfuncties, wondverzorging, vochthuishouding. Alle voorkomende zorg vanaf niveau 3.

Begeleiding

Ondersteuning bij de dingen van de dag waar de klant zelf niet geheel de regie over kan voeren. Deze indicatie wordt gesteld door de gemeente en uw zorgaanbieder in overleg met u.

 • begeleiding of het geheel doen van de huishouding
 • begeleiding van de ADL zorg
 • begeleiding bij het aanbrengen van structuur van de dag
 • begeleiding bij activiteiten binnenshuis en buitenshuis
 • ondersteuning, ontlasten van de partner bij dementie
 • ondersteuning in de gezinssituatie
 • ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
 • ondersteuning van de administratie
 • ondersteuning en begeleiding waar u behoefte aan heeft

Verpleging

Technische handelingen die gedaan moeten worden vanaf niveau 4. Hiervoor is een indicatienodig die opgesteld wordt door Zorgperfect in overleg met niveau 5 die bij hun werkt. Hiervoor is altijd een huisbezoek nodig om samen met u te kijken welke zorg er ingezet moet gaan worden. Deze zorg wordt voor 100% vergoed door uw ziektekostenverzekeraar en gaat niet ten koste van uw eigen bijdrage.

 • toedienen van vloeistoffen in de bloedbaan ( infuus)
 • inbrengen en verwijderen van sondes, katheters en dergelijke
 • niet oppervlakkige wondverzorging

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen waarvan vaststaat dat een behandeling van de ziekte niet meer tot genezing zal leiden. Hiervoor is een indicatienodig die opgesteld wordt door Zorgperfect in overleg met niveau 5 die bij hun werkt. Hiervoor is altijd een huisbezoek nodig om samen met u te kijken welke zorg er ingezet moet gaan worden. Deze zorg wordt voor 100% vergoed door uw ziektekostenverzekeraar en gaat niet ten koste van uw eigen bijdrage.

 • Het doel van deze zorg is: de kwaliteit van leven in de gaten te houden of te bespreken.
 • Behandeling: bestrijding van pijn, psychische en sociale problemen en aandacht voor de de thuissituatie en omgeving.
 • Met wie: familie, vrienden en of vrijwilligers.
 • Eerstverantwoordelijke van de zorg: behandelend arts, vaak de huisarts. Euthanasie kan besproken worden als vorm van palliatieve zorg.

Mantelzorgers en vrijwilligers

Vrijwilligerswerk en mantelzorg vormen samen de informele zorg.

Zorgperfect is een thuiszorgorganisatie die graag samen met u kijkt welke mogelijkheden er zijn om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Wij kijken samen met u wat de behoeftes zijn en kunnen dan samen met u een netwerk van mantelzorgers en vrijwilligers creëren. Deze mantelzorgers en vrijwilligers geven vaak goede ondersteuning aan de zorgvrager die dan langer zelfstandig kan blijven wonen.

 • Vrijwilligers/ Mantelzorgers vervullen taken die anders niet of nauwelijks gedaan kunnen worden door professionals. Door de inzet van vrijwilligers kan er meer aandacht gegeven worden aan het welzijn van u.
 • Voor mantelzorgers kan het soms een te grote belasting zijn om voor hun partner, vriend, kennis of familielid te zorgen en dan kan een vrijwilliger hierbij goed ondersteunen. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. Het ondersteunen van een mantelzorger is belangrijk om zo de druk te verkleinen, het vergroten van draagkracht met als doel overbelasting van de mantelzorger te voorkomen.
 • Mantelzorg is een zorg die gegeven wordt van uit een sociale en emotionele binding tussen de zorgvrager en de partner, vriend, kennis en of familielid. Vrijwilligerswerk is zorg die georganiseerd is en zeker geen vrijblijvend karakter heeft. Klanten moeten ook kunnen rekenen op een vrijwilliger. " Afspraak is afspraak".

Hoe gaan wij te werk:

 • De eerstverantwoordelijke in uw zorg (EVVer) bespreekt samen met u wanneer u bepaalde zorgvragen heeft waarop wij als professionals niet kunnen en mogen ingaan, omdat dit bijvoorbeeld geheel buiten de indicatie valt, of wij dit kunnen vragen aan de mantelzorgers of een vrijwilliger.
 • Denk dan bijvoorbeeld aan het uitlaten van uw hond, ter ontspanning boodschappen doen, naar de markt gaan, wandelen, de tuin bijhouden, samen vissen of evt. begeleiden naar het ziekenhuis.
 • In overleg met u kijken wij wat u verwacht van een mantelzorger of vrijwilliger en wat en wanneer u iemand nodig heeft. Wij zullen dan de mogelijkheden voor u in kaart brengen en samen met u maken wij afspraken, met de door u gekozen vrijwilliger of mantelzorger, en leggen dat vast in het Zorgplan. De vrijwilliger dient bij het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen en in het algemeen te handelen zoals een goed vrijwilliger hoort te handelen. De vrijwilliger bespreekt ook alles met u en uw EVVer. Zelfstandige veranderingen in de vorm en frequentie is alleen mogelijk na overleg zodat het zorgplan kan worden aangepast. Zo weet een ieder wat men kan en mag verwachten van elkaar. Indien u, uw contactpersoon of medewerkers klachten hebben over de inzet van de vrijwilliger zal er vanuit Zorgperfect contact worden gezocht met de vrijwilliger of diens coördinator.
 • Uiteraard heeft de vrijwilliger een geheimhoudingsplicht over alles zij/hij over de cliënten van Zorgperfect te weten is gekomen en waarvan de vrijwilliger het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na de beëindiging van inzet bij de klant bestaan.

Particuliere zorg

Wilt u particuliere zorg? Ook dan kunt u bij Zorgperfect terecht. U kunt zelf uw hulp inkopen. U bent de opdrachtgever van uw zorgverlener.

Soms is het ook mogelijk tijdelijk zorg te krijgen vanuit uw ziektekostenverzekering. Denk aan huishoudelijke zorg na een ongeval. Enkele ziektekostenverzekeringen vergoeden dit gedurende 6 weken van 3 tot 9 uur per week

 • huishoudelijke verzorging
 • persoonlijke verzorging
 • persoonlijke verzorging speciaal
 • begeleiding
 • palitatievezorg
 • verpleging
 • nachtzorg
 • 24-uurszorg
 • terminale zorg

Kosten: De kosten zijn afhankelijk van uw zorgvraag en de kwalificaties van de zorgverlener. Om de zorg te bekostigen, kunt u een PGB-indicatie aanvragen of u kunt (extra) zorg inkopen uit eigen middelen. Als u een PGB wilt aanvragen, maakt u een afspraak met de gemeente als het gaat om een WMO product. Als het gaat om verpleging en verzorging dan stellen wij samen met u een indicatie op en dan bespreekt u dat met uw zorgverzekeraar dat u de zorg op PGB voorwaarde wilt ontvangen. Ook kan het zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten vergoedt van de huishouding voor een korte periode, denk bijvoorbeeld na een ongeval. Zo streven we er naar om bij elke zorgvraag de juiste zorg en zorgverlener in te zetten. U kunt terecht voor zowel langdurige, als kortdurende zorg.

Wat is een eigen bijdrage

Voor de WMO zorg betaalt u een eigen bijdrage, tenzij u de zorg uit eigen middelen betaalt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Het CAK berekent en incasseert deze eigen bijdragen.

Meer weten? Bel gratis naar het CAK, 0800-1925. Of kijk op de website van het CAK www.hetcak.nl.

Persoonsalarmering

Met één druk op de knop kunt u hulp vragen

U woont zelfstandig en wilt dat zo lang mogelijk zo houden. Maar wat als u thuis valt of onwel wordt? De ATA levert al jaren binnen Almere persoonsalarmering. Zij hebben veel ervaring in het oplossen van zorgvragen in onverwachte situaties en bieden u snel en deskundig de juiste hulp.

Hoe werkt het?

U krijgt een zender en een alarmkastje. De zender draagt u om uw hals, aan uw kleding of om uw pols. In geval van nood drukt u op de knop van de zender. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week alarm slaan in noodgevallen. Een medewerker van de zorgmeldkamer reageert op uw melding en zet indien nodig zo snel mogelijk de juiste hulp in. Het is ook noodzakelijk dat uw huissleutel bij 2 contactpersonen aanwezig is. Dit kan familie, buren of een zorginstelling zijn. Vaak is het handig om de sleutels bij een zorginstelling in de buurt te leggen. Deze zijn namelijk 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.

Kosten

U betaalt een maandelijkse bijdrage, deze is afhankelijk van het soort alarmering dat u kiest. Daarnaast betaalt u eenmalig aansluitkosten voor de zender en het alarmkastje.

Vergoeding

Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, betaalt uw zorgverzekeraar mogelijk een deel van de kosten. Informeer dus altijd even bij uw zorgverzekeraar.

Meer weten over Persoonsalarmering?

ATA kantoor James Wattstraat 71, 1097 DL Amsterdam 020 592 3131.
Of neem contact op met Zorgperfect 036-5212476.