Zorgperfect staat voor de “juiste balans in uw zorg” en een goede samenwerking met korte lijnen waarin u de regie heeft.

Ons team

Wij zijn toegewijd en willen samen mensen met een zorgvraag, de kans bieden om zolang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen met de juiste zorg, afgestemd op de behoefte.

Aangestuurd door:

  • Mia Detering

    Eigenaar

  • Johan Detering

    Mede eigenaar

Zorgperfect in het kort

Wij zijn een thuiszorgaanbieder binnen Almere, gestart op 1 december 2013. Wij leveren zorg op maat en zorgen met u voor een goede balans in uw zorg. Wij streven ernaar om zo min mogelijk verschillende medewerkers bij u in te zetten. Indien u dat wenst maken wij een combinatie van uw zorg en huishouding waardoor u overdag maar één medewerker in uw huis heeft. Mocht u zorg nodig hebben op niveau 3 (verzorgende) dan is deze combinatie in de meeste gevallen ook mogelijk. Alleen vanaf niveau 4 (verpleegkundige) krijgt u een andere medewerker voor de huishouding.

Missie en visie

Zorgperfect biedt aan haar klanten de mogelijkheid zelf de regie te blijven behouden over hun bestaan. Zorgperfect komt tegemoet aan de wensen en behoeften van haar klanten die zorg en ondersteuning nodig hebben, door zorg op maat te bieden. Dat doen wij door te zorgen voor een transparante en professionele organisatie met deskundige en betrokken medewerkers met een luisterend oor en hart voor hun vak.

Zorgperfect wil met haar klanten een warme relatie opbouwen gebaseerd op wederzijds vertrouwen en vakmanschap. Dit doen wij door laagdrempelig contact te onderhouden met onze klanten. De klanten houden zelf de regie over hun bestaan door regelmatig met ons het zorgplan te evalueren en bij te stellen. Zorgperfect biedt professionele zorg die bijdraagt aan het welzijn en welbevinden van haar klanten met respect en aandacht voor ieders individuele levenswijze. Zorgperfect werkt met goed opgeleide en flexibele medewerkers die met passie betrokken zijn bij de organisatie en haar klanten. Daarnaast kunnen op verzoek van de klant, op basis van gelijkwaardigheid, vrijwilligers en mantelzorgers worden ingezet, die kunnen rekenen op professionele begeleiding en ondersteuning vanuit de organisatie.

Meer informatie

Bij ons werken?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn een flexibel team met korte lijnen en duidelijke afspraken zodat de zorg snel en efficiënt kan worden ingezet. Wij zijn nog net niet de wijkzuster op de "Solex" maar wel dé zuster die luistert naar de wensen van onze klanten en daar ook de tijd voor neemt.

Neem contact op

Klachtenregeling

Zorgperfect wil graag dat alle cliënten tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening. Al onze medewerkers doen dan ook hun uiterste best met de grootste zorgvuldigheid te werken en rekening te houden met uw wensen. Toch kan het gebeuren dat u van mening bent dat de zorgverlening verbeterd zou kunnen worden of dat u opmerkingen heeft. De tevredenheid van onze cliënt is voor ons zeer belangrijk. Door opmerkingen of klachten kan de organisatie haar dienstverlening verbeteren en de kwaliteit van de geleverde zorg verhogen. Als u niet tevreden bent, heeft u recht op een serieuze afhandeling van uw onvrede of klacht. Het is ook mogelijk dat familieleden en partners opmerkingen hebben over de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening. Het reglement en de werkwijze van Zorgperfect voldoet aan de nieuwe wet Wkkgz-2019.

Binnen Zorgperfect bestaat hiervoor een klachtenregeling met als doel:

  • behandelen van de onvrede of klacht;
  • voorkomen van herhaling van de onvrede of klacht;
  • herstellen van de relatie tussen u en de medewerker(s);
  • bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening.

Wat moet u doen met een melding, klacht of onvrede?

Er is een verschil tussen onvrede en een formele klacht. Indien u ergens ontevreden over bent, kan dit vaak mondeling worden opgelost door goed overleg met de betrokken medewerker of persoonlijk begeleider of met de leiding van de organisatie. Indien uw onvrede niet op deze manier kan worden opgelost, dient u uw melding, klacht of uiting van onvrede schriftelijk aan Zorgperfect kenbaar te maken.

Zorgperfect bied de mogelijkheid als u niet met de leiding naar tevredenheid de klacht heeft kunnen oplossen dat er bemiddeling komt vanuit Stichting klachtencommissie gezondheidszorg. Deze bemiddeling zal per klacht bekeken moeten worden.

Cliëntenraad

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is Zorgperfect verplicht een cliëntenraad aan te gaan stellen. Via de cliëntenraad kunnen de cliënten invloed uitoefenen op het beleid van Zorgperfect. Het bestuur van Zorgperfect moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

De cliëntenraad stelt zich ten doel om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. Met cliënten worden cliënten en eventueel hun familie bedoeld. De leden van de cliëntenraad zijn allen woonachtig in het verzorgingsgebied van Zorgperfect in Almere. De cliëntenraad streeft er naar de contacten met de cliënten te intensiveren.

Mocht u als cliënt, familie van een cliënt of als niet-cliënt maar mét affiniteit voor de zorg interesse hebben om deel te nemen aan de cliëntenraad van Zorgperfect, neemt u dan contact met ons.

U kunt uw motivatie toelichten in een mail aan zorgperfect@kpnmail.nl of per post sturen naar Zorgperfect, Rikki Visserstraat 13 1336KV Almere.